ยินดีตอนรับเข้าสู่ blog ของ นาย เรวุฒ อาจผล เอกพลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา ปี 3

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายเรวุฒิ อาจผล
เกิดวันที่ 31 ตุลาคม 2533
ชื่อเล่น หวาน

เอก พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา
กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัด ราชบุรี